Rekord Guinessa

Najdłuższa kredka świata ma 459,97 metrów i jest nią kredka Staedtler Noris Color. 

Z ogromną przyjemnością informujemy, że firma Staedtler ustanowiła nowy rekord Guinessa.

W głównej siedzibie Staedtlera w Norymberdze 5 sierpnia 2015 r. stawili się pracownicy, szefowie oraz zaproszeni goście z ambitnym celem,
aby o przynajmniej 50 m pobić dotychczasowy rekord Guinessa długości kredki, który wynosił 323,51 m.

Staedtler_WR_050815_05

Staedtler_WR_050815_00

 

Więcej informacji poniżej (kliknij obrazek):
Staedtler_aktualnosci